Privacy statement

Bed Op Steeg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bedopsteeg.nl
info@bedopsteeg.nl
Hoofdstraat 48B
6994AJ De Steeg

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bed Op Steeg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaal- en factuurgegevens

Bovenstaand gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Online reservering/boeking via de website;
– afhandelen van uw reservering/boeking en informeren over verloop hiervan;
– beantwoorden van vragen.

Bewaartermijnen
Bed Op Steeg bewaart uw persoonsgegevens zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximum van 2 jaar na uw laatste activiteit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bed Op Steeg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Bed Op Steeg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien of verwijderen
U kunt ons te allen tijde een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar info@bedopsteeg.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywet heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging Persoonsgegevens
Bed Op Steeg neemt passende maatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Camerabeveiliging
Het terrein buiten de accommodatie is voorzien van beveiligingscamera’s. De camerabeelden worden na circa 24 uur verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.